Multikody

Strony związane z hasłem 'sterowniki':

 • Akumulatory do rowerów sklep www.maxev.pl »

  Zapraszamy do sklepu internetowego MaxEV. Można w nim zakupić gotowe rowery elektryczne, oraz wszelkie akcesoria do takich rowerów. W sklepie dostępne są zestawy do konwersji rowerów na elektryczne, silniki BLDC, sterowniki akumulatory i inny osprzęt.

  Rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularne. Stanowią doskonały środek transportu w zatłoczonych i zakorkowanych miastach. Dzięki silnikowi elektrycznemu można pokonywać znaczne odległości bez trudu i zmęczenia.

  Data dodania: 02 01 2012 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników Omron »

  W dotychczasowych rozważaniach omawiano zachowanie się organu ruchomego w stanach ustalonych, tj. w położeniach równowagi momentów. Obecnie rozpatrzone będzie jego zachowanie się w czasie przejścia od jednego stanu ustalonego do drugiego.
  Miernik zostaje włączony do obwodu elektrycznego. Pod wpływem mierzonej wielkości elektrycznej X w układzie pomiarowym pojawia się wielkość elektryczna Y powodująca powstanie w ustroju pomiarowym momentu napędowego. Wskutek działania tego momentu organ ruchomy ustroju, znajdujący się dotychczas w położeniu spoczynkowym a0, odchyla się (obraca się) i osiąga po pewnym czasie położenie równowagi «i, w którym moment napędowy My równa się momentowi zwracającemu Mz (dla uproszczenia zakładamy, że ustrój obraca się bez tarcia). W czasie obrotu organu ruchomego układ pomiarowy pobiera z obwodu elektrycznego, do którego jest włączony miernik, energię elektryczną i przekazuje ją do ustroju. Obrót organu ruchomego odbywa się kosztem tej właśnie energii.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis Lenze »

  Według przepisów polskich zmiana wskazania spowodowana odchyleniem miernika w dowolnym kierunku o 5° od położenia ustalonego (tj. uchyb ustawienia) nie powinna przekraczać przy dowolnym odchyleniu wskazówki wartości.
  Korzystając z miernika ustawionego w położeniu odmiennym od położenia zajmowanego przy skalowaniu należy pamiętać o tym, że wartość uchybu bezwzględnego zmienia się wzdłuż podziałki, ponieważ moment dodatkowy wywołany siłą ciężkości zależy od położenia organu ruchomego. Uchyby bezwzględne należy wyznaczyć dla wszystkich ocyfrowanych działek podziałki.
  Uchyb wskutek oddziaływania obcych pól magnetycznych. Uchyb ten zależy od rodzaju obcego pola, jego natężenia, kierunku, częstotliwości, fazy oraz rodzaju ustroju.
  Uchyb wskutek oddziaływania obcych pól magnetycznych można wyznaczyć porównując wskazania miernika znajdującego się w obcym polu ze wskazaniami przyrządu umieszczonego poza zasięgiem pola.
  Miernik sprawdza się dwukrotnie, raz w polu stałym, drugi raz w polu zmiennym. Przy próbie w polu zmiennym częstotliwość pola powinna być taka sama, jak częstotliwość prądu, płynącego w obwodach pomiarowych miernika badanego.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dobór napędów elektrycznych »

  Coraz częściej stosuje się w miernikach laboratoryjnych zamiast wskazówki materialnej wskaźnik świetlny . Wiązka promieni świetlnych żarnika żarówki pada przez układ optyczny i przesłonę na lusterko umocowane na organie ruchomym. Lusterko rzutuje promienie na skalę miernika. Na skali widoczna jest plamka świetlna, przedzielona czarną kreską — odbiciem w lusterku cienkiej nici umieszczonej w przesłonie układu optycznego. Odchylenie organu ruchomego wywołuje przesunięcie plamki wzdłuż podziałki miernika. Kąt odchylenia plamki jest przy tym dwa razy większy niż kąt odchylenia lusterka, przez co zwiększa się dwukrotnie czułość ustroju. Długość podziałki zależy od odległości skali od lusterka. Aby otrzymać dłuższą podziałkę bez wydłużania obudowy miernika, stosuje się kilkakrotne odbicie promieni świetlnych w nieruchomych zwierciadłach.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • e-Program.pl - najlepsze programy w sieci »

  Różnorodność aplikacji sprawia, że użytkownicy nie mogą odnaleźć się w świecie oprogramowania. Idea łatwego dostępu do potrzebnych programów oraz szybki download towarzyszyła podczas projektowania serwisu e-Program.pl, który pozwala teraz na pobieranie najciekawszych programów w sieci, a także gier.

  Data dodania: 16 09 2011 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników Lenze »

  Następujące warunki sprawdzania miernika odpowiadają warunkom normalnym:
  a. Temperatura otoczenia 20°C. Jeżeli miernik przeznaczony jest do pracy w temperaturze innej niż normalna, powinna być ona zaznaczona na skali . Miernik powinien się znajdować w temperaturze normalnej co najmniej przez 2 godziny przed przystąpieniem do sprawdzania (PN-64/E-04221: Mierniki elektryczne wskazówkowe. Badania techniczne).
  b. Częstotliwość lub zakres częstotliwości (przy prądzie zmiennym) podane na skali miernika. Brak napisu oznacza, że obowiązuje częstotliwość 50 Hz.
  c. Prąd zmienny użyty do sprawdzania, praktycznie sinusoidalny
  d. Watomierze sprawdza się przy napięciu znamionowym, tj. przy napięciu, na które watomierz jest obliczony i cechowany.
  e. Ustawienie miernika zgodnie ze znakiem ustawienia podanym na skali .

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybutor LG »

  Normy polskie stawiają szereg wymagań technicznych dotyczących mierników, które mają na skali oznaczenie klasy. Wymagania dotyczące dokładności zostały już omówione. Obecnie omówione zostaną ważniejsze wymagania dotyczące budowy mierników.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy obudowa miernika powinna być odpowiednio izolowana od tych jego części, które w czasie pracy znajdują się pod napięciem. Oporność izolacji miernika nie powinna wynosić mniej niż 20 M.
  Wytrzymałość elektryczną izolacji sprawdza się napięciem zmiennym, praktycznie biorąc, sinusoidalnym, o częstotliwości 50 Hz w ciągu jednej minuty. Próbę należy wykonywać za pomocą urządzenia o mocy nie mniejszej niż 0,25 kVA po stronie wysokiego napięcia.
  Wytrzymałość elektryczną izolacji mierników włączanych do obwodu kontrolowanego za pośrednictwem przekładników sprawdza się napięciem probierczym 2000 V. Jako oznaczenie stosuje się w tym przypadku gwiazdkę z cyfrą 2.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Pomoc serwisowa falowników »

  Elektrycznym miernikiem wskazówkowym nazywa się elektryczny przyrząd pomiarowy przeznaczony do wskazywania z określoną dokładnością wartości mierzonej wielkości elektrycznej za pomocą wskazówki materialnej lub w postaci plamki świetlnej poruszającej się wzdłuż podziałki i (PN-64/E-06501: Mierniki elektryczne wskazówkowe. Ogólne wymagania techniczne).
  Elektryczny miernik wskazówkowy składa się, w ogólnym przypadku, z układu pomiarowego i ustroju pomiarowego.
  Układ pomiarowy przekształca mierzoną wielkość elektryczną w inną wielkość elektryczną działającą bezpośrednio na ustrój pomiarowy, którego zadaniem z kolei jest przekształcenie oddziaływania wielkości w przesunięcie wskazówki.
  Ustrój pomiarowy wchodzi w skład każdego miernika i jest jego najbardziej istotną częścią. Układ pomiarowy może natomiast okazać się zbędny, jeżeli zbędne jest przekształcenie wielkości mierzonej w wielkość oddziałującą na ustrój pomiarowy.
  W ustroju pomiarowym rozróżnia się część nieruchomą i część ruchomą, nazywaną organem ruchomym ustroju. Organ ruchomy jest zaopatrzony we wskazówkę.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki iG5A »

  Wśród przyrządów służących do badania logicznych układów scalonych znajdują się proste sondy logiczne, przeznaczone do kontroli działania układów. Wskazują one stany logiczne w poszczególnych punktach obwodu. Próbnik umożliwia sprawdzenie:
  — stanu logicznego w dowolnym punkcie układu,
  — występowania krótkotrwałego, pojedynczego impulsu ujemnego lub dodatniego (zero lub jeden),
  — występowania w danym punkcie układu pojedynczych, lecz różnych impulsów (zero i jeden),
  — występowania w danym punkcie układu w ciągu krótkiego czasu większej liczby impulsów,
  — kolejnych, różnych stanów logicznych w danym punkcie podczas pracy urządzenia badanego bez potrzeby kasowania poprzedniego stanu.
  Próbnik-sonda wykonany jest w kształcie pióra, co ułatwia dostęp do punktów pomiarowych. Układ elektryczny zrealizowany jest z czterech logicznych elementów (NAND).
  Do zasilania próbnika wykorzystuje się zasilacz układu badanego. W tym celu z próbnika wyprowadzono dwa elastyczne przewody, zakończone końcówkami przyłączeniowymi. Przewód pomiarowy zakończony jest wymiennymi końcówkami (grotami) w celu zapewnienia możliwości dostosowywania układu do warunków pomiaru.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki VLT »

  Dla otrzymania małego uchybu tarciowego dąży się do jak najlżejszych konstrukcji organu ruchomego zmniejszając, jeżeli to jest możliwe, jego rozmiary i. wykonując go z metali o małym ciężarze właściwym (np. aluminium). Lekkie organy ruchome mają również i tę zaletę, że ich łożyskowanie nie ulega tak łatwo uszkodzeniom przy wstrząsach i udarach jak łożyskowanie ciężkich organów ruchomych. Dużą rolę odgrywa prawidłowe wykonanie zespołu łożyskowego, zapewniające małą wartość współczynnika c. Zwiększenie maksymalnego odchylenia organu ruchomego i jednostkowego momentu ustalającego wpływa korzystnie na dokładność miernika.
  Wpływ uchybu tarciowego na wskazania można częściowo usunąć stukając lekko palcem w miernik przed dokonaniem odczytu. Organ ruchomy podskakuje przy tym, czopy tracą na chwilę styczność z łożyskami, moment tarciowy znika i organ zbliża się do położenia odpowiada dającego rzeczywistej wartości wielkości mierzonej.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Vacon 10 »

  Dysponując żarówkami o większej mocy można wykonać próbniki lub rozbudować omówiony przyrząd, dodając na jego wyjściu tranzystory. Rozwiązanie próbnika mogącego służyć do:
  — określania stanów logicznych układów TTL,
  — pomiaru współczynnika wypełnienia impulsów,
  — pomiaru zgodności faz impulsów,
  Do budowy próbnika zastosowano układ scalony UCY 7400N oraz układ scalony UCY 7404N. Przyrząd ma dwa wejścia: P oraz G. Wejście P zaopatrzone jest w przewód z wtyczką i używane podczas kontroli zgodności faz. Przy identyfikacji stanów logicznych wejście P może być otwarte lub włączone do zasilania (+). Oba te stany są równoważne. Wejście G zaopatrzono w metalowy grot, którym dotyka się badanego punktu. Jeżeli poziom w tym punkcie odpowiada stanowi 1, to oba wejścia bramki 1 są w stanie 0, a wyjścia w stanie 1. Wejścia bramek 2 i 3 są wówczas odpowiednio w stanie 0 oraz 1, a wyjścia — w stanie 1. Zatem wyjście bramki 4 jest w stanie 0. Stan ten jednokrotnie negowany daje 1 i powoduje wysterowanie tranzystora Tl oraz zaświecenie się czerwonej diody luminescencyjnej. Tranzystor T2 jest wówczas zatkany. Czerwona dioda świeci się tylko podczas zgodności stanów obu wejść, natomiast dioda zielona — podczas przeciwnych stanów na wejściach. Tę cechę próbnika wykorzystano do pomiaru zgodności faz.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Optidrive ODV-2 »

  Łożyska są osadzone w drobnozwojowych gwintowanych sworzniach, wkręconych w nieruchomą część organu ruchomego. Przy montażu ustroju zostawia się między czopami a łożyskami luz wynoszący kilka setnych milimetra. W miernikach z ustrojami o osi pionowej zbyt wielki luz powoduje zwiększenie uchybu odczytu wskutek pochylania się organu ruchomego. W miernikach o osi poziomej czopy współpracują ze stożkową częścią łożyska, co powoduje zwiększenie uchybu tarciowego. Zbyt mały luz może natomiast spowodować zakleszczenie organu ruchomego przy zmianach temperatury otoczenia, jeżeli współczynnik rozszerzalności organu ruchomego różni się od współczynnika rozszerzalności części nieruchomej ustroju.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »