Multikody

Produkcja przemysłowa Kategoria: Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa - ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:

 • Mikroskopy cyfrowe »

  Mikroskopy cyfrowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystują je na co dzień między innymi firmy motoryzacyjne do cyfrowego obrazowania i analizowania badanych próbek materiałów. Mikroskopy cyfrowe marki Carl Zeiss doskonale sprawdzają się w badaniach materiałowych, które mają na celu uzyskanie produktu o jak najlepszej jakości. Powszechnie mają je na wyposażeniu laboratoria kontroli jakości i znajdujące się w firmach ośrodki badawczo-rozwojowe. Uzupełnij swój proces produkcyjny o dodatkową wiedzę uzyskaną dzięki analizie próbek materiałów mikroskopami cyfrowymi Carl Zeiss.

  Data dodania: 15 10 2015 · szczegóły wpisu »
 • Panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne »

  Technologia uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł bez ustanku się rozwija. Przedsiębiorstwo Fotoogniwa.com wykorzystuje ten rozwój, proponując swym klientom produkty nowocześnie wykonane, funkcjonalne, technicznie zaawansowane i w głównej mierze bardzo ekonomiczne. To powoduje, iż panele fotowoltaiczne od Fotoogniwa.com to w najwyższym stopniu wydajne panele słoneczne na rynku. Szereg nowoczesnych i technicznie zaawansowanych produktów to pewność wysokiej jakości, wśród nich są fotoogniwa, które zapewniają energię pozyskiwaną z energii słonecznej.

  Data dodania: 12 09 2015 · szczegóły wpisu »
 • softstart danfoss »

  Wartości bezwzględne uchybów temperaturowych wskutek zmiany stałej sprężyny i zmiany indukcji magnesu są jednakowe co do wartości, ale znaki ich są przeciwne. Uchyby te znoszą się nawzajem.
  Użyte do produkcji magnesy i sprężyny nie są jednakowe. Zmontowane mierniki jednej serii mają więc niejednakową czułość. Aby wyrównać tę różnicę, stosuje się boczniki magnetyczne. Za bocznik służy blaszka stalowa umieszczona w pobliżu szczeliny magnesu. Oddalając blaszkę od szczeliny zmniejsza się strumień w blaszce i zwiększa strumień w szczelinie, co powoduje zwiększenie czułości miernika. Zbliżenie blaszki do szczeliny zmniejsza czułość. Dobrze skonstruowany bocznik magnetyczny umożliwia zmiany czułości w zakresie 5—10%.
  Wspomniano już o wpływie obcych pól na wskazania mierników. Obecnie wyjaśnimy to zagadnienie nieco szczegółowiej.
  Jeżeli ustrój magnetoelektryczny znajduje się w zasięgu obcego pola, tak że linie tego pola przecinają uzwojenie cewki, to powstaje dodatkowy moment napędowy. O kierunku dodatkowego momentu napędowego decyduje kierunek obcego pola. Moment dodatkowy w zależności od kierunku wywołuje zmniejszenie lub zwiększenie wskazań.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Opisy po rosyjsku »

  Utrwalenie -własności magnetycznych magnesu wymaga:
  a) stabilizacji struktury magnesu przez wielokrotne nagrzewanie do temperatury 80—120 °C z następującym każdorazowym ochładzaniem do temperatury normalnej (zabieg może być wykonywany przed magnesowaniem),
  b) stabilizacji rozkładu pola magnetycznego przez dłuższe starzenie zmontowanego obwodu magnetycznego,
  c) stabilizacji magnetycznej polegającej na osłabieniu magnesu prądem zmiennym dla sprowadzenia punktu pracy na ustaloną wtórną krzywą magnesowania.
  Magnesy trwałe wyrabia się ze stali stopowych: chromowych (ok. 5% Cr), wolframowych (5—18% W), kobaltowych (5—38% Co) oraz ze stopów żelaza z aluminium i niklem (nazwa handlowa Alni) lub z aluminium, niklem i kobaltem (Alnico).
  Bardzo korzystne są kształty tych obwodów, których pole magnetyczne zamyka się przez pierścień ze stali magnetycznie miękkiej otaczającej magnes i szczeliny. Pierścień ochrania szczelinę przed działaniem obcego pola magnetycznego i służy jednocześnie za ekran magnetyczny J).

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • grawerowanie »

  Ważnym wymaganiem stawianym w stosunku do obwodu magnetycznego jest stałość indukcji, co wiąże się z niezmiennością wskazań miernika.
  Objętość magnesu (a więc i jego cena) jest najmniejsza wówczas, gdy iloczyn BmHm osiąga największą wartość. Zależność tę łatwiej zrozumieć, jeżeli uwzględni się, że postawiony przez nas warunek oznacza, działania obcego pola indukcja magnesu znów zwiększy się, ale tym razem punkt pracy nie powróci już na dawne miejsce, lecz przesunie się według wznoszącej. się gałęzi krzywej wtórnej aż do przecięcia się tej gałęzi z prostą AO.
  Ponowne wprowadzenie magnesu w zasięg obcego pola o rozmagnesowującym działaniu sprowadza punkt pracy z powrotem do punktu P2 wzdłuż opadającej gałęzi krzywej wtórnej . Gałęzie te są tak bardzo zbliżone, że można je zastąpić prostą P2P3.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • tabliczki do narzędzi »

  Jeżeli podwyższenie się temperatury o 10 °C ponad temperaturę normalną (20 °C) wywołuje zmniejszenie się stałej k o 0,4%, to dla utrzymania niezmiennego odchylenia a należy zmniejszyć prąd I w cewce ruchomej również o 0,4%. Wartość rzeczywista prądu. (0,996 1) będzie mniejsza niż wartość wskazana (I). Wskazania miernika będą obciążone uchybem dodatnim, wynoszącym 0,4%.
  Ustroje o cewce ruchomej zawieszonej na naprężonych taśmach często buduje się bez sprężyn. Cały moment zwracający wytwarzają taśmy, które służą jednocześnie do doprowadzenia prądu do organu ruchomego. Wpływ temperatury na wskazanie podlega w tym przypadku tej samej prawidłowości, którą wyprowadziliśmy dla ustrojów zaopatrzonych w sprężyny spiralne.
  Częścią nieruchomą ustroju magnetoelektrycznego jest obwód magnetyczny. Jakość i czułość miernika zależą w znacznym stopniu od wykonania tego obwodu. Im większa jest indukcja w szczelinie obwodu magnetycznego, tym mniejsza liczba zwojów cewki ruchomej jest potrzebna do uzyskania wymaganego momentu napędowego. Ciężar organu ruchomego zmniejsza się, a zatem zwiększa się współczynnik jakości. Im większa jest indukcja w szczelinie, tym mniejszy jest prąd potrzebny do uzyskania wymaganego odchylenia i tym większa jest czułość miernika.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor NMRV »

  Dla zapobieżenia uszkodzeniu czopów należy przenosić mierniki w takiej pozycji, żeby organ ruchomy opierał się na obu czopach.
  Ostatnio coraz częściej buduje się mierniki tablicowe, i przenośne o organie ruchomym zawieszonym na naciągniętych taśmach. Mierniki takie nie wykazują, praktycznie biorąc, uchybu tarciowego i odznaczają się dużą odpornością na wstrząsy.
  W ustrojach magnetoelektrycznych c cewkach ruchomych osadzonych na czopach moment zwracający wytwarzany jest przez dwie sprężyny, które służą jednocześnie do doprowadzenia prądu do uzwojenia cewek. Sprężyny te zwijane są w kształcie spirali Archimedesa z taśmy z brązu cynowego, cynowo-cynkowego, krzemowego, fosforowego itp. Wewnętrzne zwoje sprężyn dolutowane są do końców uzwojenia cewki ruchomej, zewnętrzne zaś zwoje — do końcówek (trzymaków) umocowanych na części nieruchomej ustroju. Obie te końcówki, a co najmniej jedna z nich, są izolowane elektrycznie od części nieruchomej ustroju. Jedna z końcówek ma kształt widełek; można ją obracać za pomocą korektora zera.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Optidrive ODV-2 »

  Łożyska są osadzone w drobnozwojowych gwintowanych sworzniach, wkręconych w nieruchomą część organu ruchomego. Przy montażu ustroju zostawia się między czopami a łożyskami luz wynoszący kilka setnych milimetra. W miernikach z ustrojami o osi pionowej zbyt wielki luz powoduje zwiększenie uchybu odczytu wskutek pochylania się organu ruchomego. W miernikach o osi poziomej czopy współpracują ze stożkową częścią łożyska, co powoduje zwiększenie uchybu tarciowego. Zbyt mały luz może natomiast spowodować zakleszczenie organu ruchomego przy zmianach temperatury otoczenia, jeżeli współczynnik rozszerzalności organu ruchomego różni się od współczynnika rozszerzalności części nieruchomej ustroju.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • motoreduktor kątowy »

  Cewka ruchoma obraca się zwykle na czopach. Zaciśnięte w aluminiowych tulejach czopy nakleja się lakierem izolacyjnym (szelak, lakier bakelitowy) na uzwojenie. Średnica czopa wynosi 0,1—1 mm. Koniec czopa ma kształt stożka o kącie rozwarcia 55—60°. Wierzchołek stożka jest zaokrąglony. Promień zaokrąglenia, dobierany w zależności od ciężaru organu ruchomego, wynosi 0,01—0,1 mm. Im większy jest ciężar organu ruchomego, tym większy jest promień zaokrąglenia. Ponieważ zwiększenie promienia zaokrąglenia powoduje zwiększenie momentu tarciowego, przeto dopuszcza się w czopie duże naprężenie, wynoszące 100—500 kG/mm2.
  Czopy wykonuje się z hartowanej stali węglowej. Stosowane są również czopy wykonane z miękkiego metalu z naspawanym ostrzem ze spieków. W Związku Radzieckim do wyrobu czopów stosuje się spiek kobalt-wolfram.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Karuzela końska »

  Tę równomierność podziałki otrzymaliśmy zakładając niezmienność indukcji w szczelinach. Wystarczy jednak drobne przesunięcie rdzenia lub też nieprawidłowość w strukturze magnesu, aby wartość indukcji wzdłuż szczelin zmieniła się. Dlatego też podziałka dokładnych mierników powinna być wyznaczana doświadczalnie przez porównanie z wzorcem.
  W przypadku włączenia ustroju magnetoelektrycznego do obwodu prądu zmiennego kierunek sił działających na cewkę, a więc kierunek momentu napędowego zmieniać się będzie dwa razy w ciągu każdego okresu. Ze względu na to, że okres drgań własnych organu ruchomego o częstotliwości sieciowej, organ ruchomy nie wykaże odchylenia wskutek przepływu prądu zmiennego przez cewkę. Jeżeli jednak prąd zmienny ma składową stałą (niesymetryczna krzywa prądu), to miernik wykaże odchylenie proporcjonalne do wartości tej składowej.

  Data dodania: 10 03 2015 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z kategorią: Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa - nowa podkategoria:

Nazwa:
Przeładuj token
Token: